ОСТОЙНОСТЯВАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Калибрирането на идеите и проектите спрямо вашия бюджет започва в зародиша на проектиране и се прецизира с всяко взето решение в процеса на развитие на проекта. След приключване на идейна фаза на проектирането се извършва бюджетиране по окрупнени параметри и след одобрение от ваша страна се преминава към изготвяне на технически проект и последващ финален бюджет с реални оферти на изпълнители за реализация на всички дейности по проекта:

строително-монтажни дейности; ремонтни дейности; производство и монтаж на мебели; гранитогрес, фаянс, теракот; структури за вграждане и санитария; душ прегради и кабини; ламинати и паркет; осветителни тела и LED; ключове и контакти; тапети; други.

Срещу допълнително заплащане, ние организираме закупуването, складирането и доставянето на отделните компоненти до тяхното монтиране на обекта.

 

 

АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА БЕЗКОМПРОМИСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

За нас администрирането и управлението на проектите е въпрос на грижа, подкрепа и лично отношение и интегрална част от процеса на успешна реализация. За безкомпромисна реализация, спокойствие и увереност в процеса можете да се доверите на предлагания от нас авторски надзор. Предлагаме ви два възможни сценария:

БАЗОВ АВТОРСКИ НАДЗОР

Ако предпочитате да работите с майстори и бригада по Ваш избор бихме предложили съдействие с периодични проверки на изпълнението на ключовите етапи от проекта и съпътстващите го строително-монтажни и/или ремонтни дейности, за да се уверим, че всичко се изпълнява по проект и спецификация. На разположение сме да разрешим бързо непредвидени проблеми. Да организираме седмични срещи във връзка с напредъка на работите. Да преглеждаме плащанията на изпълнителите, за да имаме повече влияние върху тях и да защитаваме Вашия интерес. Да преглеждаме производствени чертежи, за да сме сигурни, че ще получите това, за което плащате. Да потвърдим завършеността на проекта и готовността за получаване на Разрешение за ползване.

В този случай консултациите се извършват и заплащат почасово и  Чертог не поема отговорност за качеството на строително монтажните дейности или изработените мебели.

ПЪЛЕН АВТОРСКИ НАДЗОР

Тук ние организираме, координираме и проследяваме качественото изпълнение на вашите проекти, изработването на мебели и детайли. Заедно с Вас избираме всички елементи, мебели и материали за обзавеждането и се грижим те да бъдат изработени, доставени и монтирани според предварително уточнен график. Този тип надзор е приложим само, когато Чертог избира фирмите изпълнители по всеки от етапите на проекта. Като лицензирани професионалисти ние се стремим да бъдем обвързан с изпълнението на всеки проект и възприемаме качествения резултат като наша професионална отговорност.

 

 

РЕМОНТ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Имате желание да се насладите като зрител на процеса по реализиране на вашия проект. Оставете работата в наши ръце и ние ще се погрижим за вашето спокойствие и перфектен краен резултат.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС