Няма нищо по-разочароващо от това да не можете да си позволите мечтите си. В ЧЕРТОГ се стремим да калибрираме желанията и нуждите ви спрямо финансовите ви възможности.

Предлагаме ви проектен и строителен мениджмънт с регулярен авторски надзор и контрол върху реализацията на проекта, както и изпълнение „до ключ“.