ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН НЕБОСТЪРГАЧ, НЮ ЙОРК, САЩ

КОНКУРС“ИЗОВЕР-МУЛТИКОМФОРТНА КЪЩА“ 2012Г.