КОНСЕРВНА ФАБРИКА „САТКО“, ГРАД ЯМБОЛ

САТКО ООД е частна компания, създадена през 2003 г. за производство и търговия с консервирани плодове и зеленчуци.

Консервна фабрика „САТКО“- една от малкото новопостроени в България – е разположена на 15 000 кв.м., от които застроената площ заема 6 700 кв.м. с производствен капацитет 5 милиона буркана годишно.

Производствената дейност на фабриката стартира през 2005 г. Нейната структура и обем са в съответствие със селскостопанското производство в Югоизточния район на България и българската консервна индустрия.

Основните количества плодове и зеленчуци сe доставят от екологично чисти райони, а част от суровината е собствено производство, от района на Ямбол.

http://www.satko.bg/