ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ГРАД ЯМБОЛ

КЛАСИЧЕСКИЯТ ДОМ НА ЕДНО СЪВРЕМЕННО СЕМЕЙСТВО

Историята и на тази мечта започва в зародиша на архитектурния проект, за да достигнем заедно до пълната реализация на всеки екстериорен и интериорен детайл.

 

 

Светлината, архитектурата позволява…..

Партерът:

Нощният тракт

Бърлогата