РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ТРАМВАЙНО ДЕПО В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО И АРТ ПРОСТРАНСТВО

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ТРАМВАЙНО ДЕПО В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО И АРТ ПРОСТРАНСТВО ЧАСТ ОТ ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ “ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО ГРАДСКАТА СРЕДА В СОФИЯ” УНИВЕРСИТЕТ ”ААЛТО”, ХЕЛЗИНКИ.