АРХИТЕКТУРАобществени

ТЕАТРАЛНА АКАДЕМИЯ – ГР. БЕРЛИН, ИДЕЕН ПРОЕКТ