ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „РЕТЕЙЛ ПАРК – ЯМБОЛ“

В един малък град новият търговски център вдъхва самочувствие и се превръща в символ на модерен начин на живот и просперитет. Той допринася за концентриране на капитал в социалната сфера, търговията и местната икономика.

Радваме се, че като проектанти сме част от един безспорно положителен за родния ни град проект – „Ретейл Парк – Ямбол“.

Макар и органично свързан с градската среда, търговският център в Ямбол ще има безспорни регионални функции. За това ще помогнат както централната позиция, която града заема спрямо околните окръжни центрове Сливен, Бургас и Стара Загора,  Одрин и  по-големи населени места като Елхово, Средец, Стралджа , Котел, Тополовград, Нова Загора и др., така и бързите и удобни транспортни връзки, които съществуват в региона.

В самия град Търговският комплекс ще заема централна позиция, което ще се способства от изграждането на новия мост над река Тунджа, свързващ комплекса с главната транспортна артерия на града – „Крайречен булевард“. Освен това в непосредствена близост, от същата страна на реката са големите жилищни комплекси „Възраждане“ и „В. Левски“, както и самият квартал Каргон.

Комплексът ще бъде изграден на площ от 33 592 м2 и ще съдържа:

–  Магазин на „LIDL“ от 2 230м2;

– Сграда, съдържаща шест магазина за универсални стоки с по 650м2 всеки и сграда, съдържаща три магазина за универсални стоки с по 1150м2 всеки /точните площи на магазините ще бъдат установени с техническите проекти на сградите/;

– Определени са места за заведения за хранене, детска площадка и лятна градина;

 

Комплексът ще бъде достъпен от три страни през входове, обезпечени с бариери. Освен възможностите, които ще се предоставят за реклама вътре в комплекса и над входовете на всеки от магазините, още при подхода към моста, от северната страна на реката ще бъде монтиран „тотем“ за поставяне на реклами, с изглед в три посоки и височина от 13,00м, за чието монтиране има надлежно разрешение от Община Ямбол.

Комплексът ще се обслужва от открит паркинг за 354 автомобила , от които 34 за инвалиди, или майки с детски колички, както и 55 стоянки за велосипеди. Самият паркинг ще бъде снабден с изискващото се осветление и видеонаблюдение. Ще бъде определено място за зарядна станция за електромобили.

В комплекса се предвижда и изграждането на самостоятелна сграда за администрацията на търговския център, в която ще се помещават и няколко заведения за хранене от раличен тип и голяма детска площадка за игра на открито.