ОФИС СГРАДА „ИНСЕКТА“, ГР. ЕЛХОВО

Хубаво е, когато усетиш удовлетворението на клиентите си от претворяването на една тяхна мечта – била тя обвързана с бъдещ дом или развиващ се бизнес.

Още по-хубаво е, когато едното доведе до другото и ние успеем да се докоснем до реализацията на поредица от вашите мечти.

Такъв е случаят със собствениците на фирма „Инсекта“ от град Елхово, които ни повериха имиджа си в лицето на новата им бизнес сграда и останаха доволни до степен, в която се обърнаха към нас да реализираме заедно домът им – от архитектура до интериор (моля, надникнете тук )

Фирма „Инсекта“ е на българския пазар за пестициди, торове и семена. През 2000г. фирмата започва да арендова земеделска земя. В момента обработваме над 20000 дка в землището на с.Изгрев, с.Чернозем, с.Маломирово и гр. Елхово, където е седалището на фирмата.